Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ajánlás

2011.06.23
Natalie Scharf
Sophie, Sissi lázadó húga
 
A Wittelsbach-ház minden kétséget kizáróan leghíresebb tagja Sissi, azaz Erzsébet magyar királyné, osztrák császárné, Ferenc József felesége volt. Ám - a legendás szépség árnyékának takarásában - Sissinek még nyolc testvére volt, köztük a legifjabb, Zsófia Mária szász hercegnő, maga is elragadó szépség volt. Az ő - valóban regénybe illő - életének történet dolgozza fel a kötet. Zsófia (vagyis Sophie) egy ideig unokatestvére, Lajos bajor trónörökös jegyese volt, s bár mindketten messzemenően romantikus lelkek voltak, a házasság Lajos habozása miatt nem valósult meg. Később feleségül ment a BourbonOrléans-i házból származó Ferdinándhoz (1844-1910), Alençon hercegéhez, akitől két gyermeke is született. Már érett asszony volt, amikor szerelmes lett egy grazti orvosba, Glaser doktorba, akivel később meg is szökött... Bár az írónő, alkalmazkodva a romantikus műfaj elvárásaihoz, több helyen is átformálta az eredeti történetet (például nem esik szó Lajos homoszexualitásáról, a csábító pedig jóval korábban jelenik meg egy fotográfus képében), Sophie élénk, érzelmes, karizmatikus személyisége átsüt a könyv lapjain. A történelmi lektűrök hívei kereshetik.
 
Simon Scarrow
A centurio
 
A lelkes norfolki gimnáziumi történelemtanár, Simon Scarrow regényfolyammá duzzadt, római korban játszódó kalandos történeteit Britannia provinciából a birodalom keleti határvidékére, a távoli Palmyrába ugorva folytatja. Főhősei továbbra is Lucius Cornelius Macro praefectus és Quintus Licinius Cato centurio, akik a II. illír cohors élére állva feladatul kapják az apró sivatagi királyság udvarában kitört lázadás leverését. A Róma és az Eufráteszen túli Párthus Birodalom határán fekvő Palmüra jó ürügy a kemény harcosok hírében álló párthusoknak egy nyílt támadás megindítására. A kis harci különítménnyel ide érkező tapasztalt római vezérek hamar átlátják, hogy többről van szó, mint a helyi uralkodó és országa határainak védelme. A két hatalmas birodalom, Róma és Párthia egymásnak feszülése elkerülhetetlen. Miután a párthusok megtámadnak néhány előretolt római hadállást, Macro cohorsának nem marad más választása, mint üldözőbe venni az ellenséget a vad és alattomos vidéken. De nem csupán az ismeretlen ország az egyetlen ellenség, amivel szembe kell nézniük. Macro és Cato egy régről ismert árulóval is szembekerül.
 
Lackfi János
Élő hal
 
Lackfi János még nincs negyven éves, de már húsz éve jelen van a hazai irodalmi életben, rendszeres szereplője a könyves eseményeknek. A József Attila-díjas költő az idei Könyvfesztivál közeledtével az elmúlt hét év verseiből kínál válogatás, szép, modern kivitelben. A kortárs líra kedvelőinek figyelmébe ajánlható.
 
Titania Woods
Karácsonyi tündér
 
Csilli, az aprócska tündérlány és legjobb barátnője, Bimi a Csillámszárny Akadémia első osztályos tanulói. A téli szünetben Csilli családjánál pihennek mindketten. Egy nap, amikor a lányok kettesben járják a meseszép, szikrázó hóval fedett erdőt, ijesztő dologra lesznek figyelmesek: egy ember baltával esik neki egy gyönyörű fenyőnek. Csilli és Bimi minden bátorságukat összeszedve igyekeznek megakadályozni a tragédiát, de mindhiába, a férfi kivágja végül a fát. A támadás hevében Csilli nagy bajba sodorja magát: belegabalyodik a fenyőtüskék közé, így tetszik, nem tetszik, a "támadóval" kell tartania. A rémült kis tündérke hamarosan egy családi házban találja magát, ahol az ott lakók nagyban készülődnek a szentestére... Az igazi karácsonyi hangulatú mese iskolás lánykák kedves olvasmánya.
 
Nicholas Sparks
Menedék
 
Katie tragédiákkal teli, keserves múltja, és egy velejéig gonosz férfi elől menekülve érkezik az elragadó tengerparti kisvárosba, Southportba, ahol elhatározza, hogy új életet kezd. Haját rövidre vágja, barnára festi, munkát vállal egy helyi étteremben pincérnőként, és mindennél jobban ügyel arra, hogy senki ne kerülhessen közelebb hozzá, mint ő azt szeretné. Hamarosan azonban rá kell jönnie, hogy egy olyan helyen, mint Southport, ez szinte lehetetlen, hisz mindenki tud a másikról, az emberek kíváncsian követik nyomon egymás sorsát. Végül ő is megadja magát két embernek: az egyikük, aki elnyeri bizalmát, elragadó szomszédasszonya, Jo, a másik pedig egy komoly, megözvegyült katonaember, Alex, aki maga neveli a gyermekeit. Katie szimpátiája Alex iránt lassan szerelemmé mélyel, ám ezzel párhuzamosan kezdenek sűrűsödni körülötte a múlt feledni remélt árnyai is...
 
Bíró Yvette
Futó
 
Az önéletrajzi és fiktív elemekből összeálló regény egy jellegzetes magyar emigráns értelmiségi önkereséséről szól. A regény elején, a főhős Marion súlyos balesetből tér eszméletre egy romániai katonakórházban. A felvillanó képek: a vöröskeresztes repülő, apja alakja kórházi ágyánál, valamint a későbbi emlékek töredékéből derül ki, hogy a tengerpartra utazva Marion súlyos balesetet szenvedett, férjét, fiát elvesztette. A gyász képei, apja megszaggatott ruhája döbbentik rá egy kamaszkori emlékére: amikor tizenhat évesen fellázadt a szigorú zsidó otthon szabályai ellen, elhagyta a szülői házat, apja pedig nyersen kitagadta, megszaggatta ruháját, mint a gyászolók. A felszín alatti, mélyen rejlő hasonlóan tragikus családi emlékfoszlányok csak nagyon áttételesen, az elbeszélés szövetébe rejtve bukkannak felszínre. A nyilas hatalomátvétel idején a szökés és bujkálás, a női szemérmét letipró motozás, anyja elvesztése, apja amiatti bűntudata, hogy ők ketten túlélték, csak akkor ragadják ismét magukkal érzelmileg, amikor sok-sok évi bolyongás után, a rideg és nagyszerű New York, a hidegen elegáns Párizs, a vadul és önzőn eleven Jeruzsálem, a komor és lázadó Berlin után hazatér, hogy feloldja apját kínzó átka alól, és elkísérje a temetőbe. A hazatérés és az idegenség regénye a mű, mely az idegenbe való visszatalálással, a New York-i visszatéréssel és az apa halálával záródik. Szép, míves próza, megható és tragikus vallomás - minden irodalomkedvelő olvasó számára.
 
Gulyás Judit
Mert ha írunk népdalt, miért ne népmesét? : A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában

A kötet azt a kérdést vizsgálja, hogy a reformkori magyar kultúrában, a népköltészet és az irodalom egyre intenzívebb kölcsönhatásának időszakában milyen kísérleteket tettek az elit kultúra bizonyos képviselői arra nézvést, hogy egy addig elsősorban a szóbeliségben hagyományozódó narratív műfajt, a tündérmesét beillesszék a nemzeti irodalom műfaji rendszerébe. Az ún. népies költők egy részének az 1840-es évek közepén Petőfi által létrehozott majd felszámolt, az irodalomtörténeti emlékezet számára érzékelhetővé tett „triumvirátusa", vagyis Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Arany János 1845 és 1847 között, három év leforgása alatt jelentetett meg olyan elbeszélő költeményeket, amelyekhez a népmese vagy a népmonda szerzői műfajmegjelölést társították János vitéz; Népregék, népmondák; Rózsa és Ibolya. A kötet e három mű keletkezéstörténetét és 19. századi fogadtatását próbálja meg dokumentálni. Ezen túlmenően a magyar mesekutatás történetét áttekintve a korai magyar mesekéziratok és mesekiadások kapcsán foglalkozik a népmese és az irodalmi mese viszonyáról kialakított képzetek problematikus voltával, a szóbeliség és az írásbeliség közötti médiumváltás következményeivel, valamint a textualizációs eljárások és a hitelesség kérdésének összefüggéseivel. 

 

Peter Conradi, Mark Logue
A király beszéde

A 20. század első évtizedeiben valaki megmentette a brit királyi családot – nem a miniszterelnök és nem is a canterburyi érsek, hanem egy Lionel Logue nevű, szinte ismeretlen, autodidakta beszédtanár, akit a harmincas években az egyik újság elhíresült cikke úgy nevezett, hogy „a sarlatán, aki megmentett egy királyt”. Logue nem született brit arisztokratának, de még csak angolnak sem – tősgyökeres ausztrál közember volt. Mégis ennek a barátságos társasági embernek sikerült minden külső segítség nélkül az egyik legnagyszerűbb brit királyt faragnia az ideges, kevés beszédű yorki hercegből, miután annak fivére, VIII. Edward 1936-ban leköszönt a trónról, mert beleszeretett Mrs. Simpsonba.
Lionel Logue és a leendő VI. György király nem mindennapi kapcsolatának mindeddig ismeretlen történetét Logue unokája írta meg, kizárólag nagyapja, Lionel naplójegyzetei és archív dokumentumok alapján. Rendkívüli megvilágításban tárul elénk a két férfi meghitt barátsága és az a kulcsszerep, melyet a király felesége, a néhai anyakirálynő, Erzsébet királyné játszott kettejük összeboronálásában, aminek az volt a célja, hogy megmentse férje hírnevét és trónját. A király beszéde – Hogyan mentette meg egyetlen ember a brit monarchiát megdöbbentő bepillantást enged egy privát világba. Soha ilyen személyes képet nem rajzoltak még a brit monarchiáról – annak legmélyebb válsága idején – egy ausztrál közember szemszögéből nézve, aki büszke volt rá, hogy szolgálhatja – és megmentheti – királyát.

Jean M. Auel
A Barlangi Medve népe : A föld gyermekei

Valamikor, az emberiség hajnalán, a félelmetes és lenyűgöző jégkorszakban egy aprócska gyerek és egy kicsiny törzs küzd az életben maradásért. A kislány egy pusztító földrengésben elveszti otthonát, családját, menekülni kényszerül. Sok-sok viszontagság után egy másik civilizációhoz tartozó, totemállatáról a Barlangi Medve népének nevezett törzs fogadja be. A szőke, kék szemű, sudár Aylára eleinte gyanakvással tekintenek társai, hiszen más, nagyon más, mint ők. Ám jótevőinek, Izának, a javasasszonynak, Crebnek, a sámánnak és főként akaraterejének, kitartásának, ügyességének köszönhetően végül sikerül elfogadtatnia magát a törzs többségével. De van, aki továbbra is ferde szemmel néz rá, a hatalmát félti tőle, és bosszút forral ellene... Egy távoli elődünk és letűnt Neander-völgyi rokonaink mindennapi élete elevenedik meg ebben a nem mindennapi történetben, amely - csakúgy, mint minden emberi történet az azóta eltelt harmincezer évben - a szeretet és a gyűlölet, az egymásrautaltság és a széthúzás, a múlt és a jövő folyamatosságának és összeütközésének a hőskölteménye. Jean M. Auelt "A Föld gyermekei" című regényciklusa tette világszerte ismertté. Romantikus elemeket és tudományosan alátámasztott történelmi tényeket ötvöző olvasmányos könyvei majd harminc nyelven, több mint negyvenötmillió példányban keltek el.                

 
Jodi Picoult
Házirend

Jacob Hunt nem átlagos tinédzser: Asperger-szindrómája van. Képtelen értelmezni a szociális jelzéseket, sehogy sem találja a helyét kortársai között, és még attól is retteg, ha egy másik ember szemébe kell néznie. A fiút semmi sem érdekli jobban, mint a bűntények felderítése. Mindent tud a helyszínelésről, és nemegyszer valódi bűntények helyszínén is feltűnik, frászt hozva ezzel a vermonti kisváros rendőreire.
Amikor Jacob segítője, egy fiatal gyógypedagógus lány brutális gyilkosság áldozatává válik, fordul a kocka, és most a rendőrség jár Jacob nyomában. A fiú érzelemmentessége, üres tekintete és szokatlan reakciói pedig felérnek egy beismerő vallomással...
Hogyan küzd meg Jacob és családja a betegséget övező félreértésekkel és előítéletekkel? Hogyan tud segítő kezet nyújtani egy anya, aki maga sem találja az utat a fiához, és egy kamaszodó testvér, aki sohasem élhetett normális életet beteg testvére miatt?
Jodi Picoult kíméletlenül őszinte regényéből megtudjuk, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük azoknak a családoknak, akik autista gyermekeket nevelnek - és közben éles kritikát kapunk az amerikai igazságszolgáltatási rendszerről és a szenzációhajhász, megbélyegző kisvárosi társadalomról.
A Házirend azonban krimiként is megállja a helyét, hiszen az első oldaltól az utolsóig kísérti az olvasót a kérdés: bűnös-e Jacob Hunt?
Részlet a regényből: "Az Asperger-szindróma kifejezést még évekig nem ismertük, egyszerűen senki sem diagnosztizálta akkoriban. Mire rájöttünk, Theo már megvolt, a férjem, Henry pedig otthagyott minket. Programozó lévén otthon dolgozott, és nem bírta tovább, hogy Jacob már attól elkezd hisztizni, ha a postásautó kereke megcsikordul a kocsibejáró kavicsán, vagy ha fura állagúnak találja a reggelire kapott müzlit. Addigra én már szinte csak a korai fejlesztőkkel törődtem. Egész regiment járt hozzánk akkoriban, hogy Jacobot valahogy kirángassák a kis világából. Azt akarom, hogy újra az enyém legyen ez a ház, szólalt meg egyszer Henry, és hogy te is újra az enyém legyél. Akkoriban azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a viselkedés- és beszédterápiának köszönhetően Jacob újra kommunikálni kezd. Mivel a fejlődés egyértelmű volt, esélyem sem lett volna másképp dönteni. Aznap este, amikor Henry itthagyott minket, mi épp a konyhaasztalnál játszottunk Jacobbal. Grimaszoltam, a fiam pedig igyekezett kitalálni az arckifejezésemhez passzoló érzést. Bár potyogtak a könnyeim, mosolyogva vártam, mikor közli velem, hogy én most örülök."

 
Leiner Laura
A Szent Johanna gimi 2. : Együtt
 
A tiniknek szóló, többkötetesnek ígérkező naplóregény-sorozat előző részében ismerkedhettünk meg a történet főszereplőjével és egyben mesélőjével, Rentai Renátával, aki szüleivel egy új, budai lakásba költözik, s ezzel együtt megkezdi tanulmányait a Szent Johanna Alapítványi Gimnázium francia tagozatos osztályában. A folytatásban a kilencedik évfolyam második félévének részletes krónikája kapott helyet, természetesen most is Reni interpretációjában. A kötet bőséges, de van is miről írni, hisz az események és bulik gyorsan követik egymást: a sort a várva várt farsangi bál nyitja meg, majd rögtön ezután már a Valentin-napi és a tavaszváró partira készülnek a gyerekek, miközben az osztálytársak egyre jobban megismerik, megszeretik egymást. Különösképp így van ez Renivel és a helyes Cortezzel: kapcsolatuk hőfoka az időjárással együtt emelkedik. Az első szerelem azonban nem teljesen felhőtlen, és rövidesen a kislány megismeri a féltékenység, reménykedés és csalódás kínjait is... Az Ünnepi Könyvhétre megjelenő könyv kedves, érzelmes kamasztörténet - elsősorban Reni kortársainak ajánlható.
 
Kati Marton
Halál Jeruzsálemben

1948 szeptemberében cionista gerillák meggyilkolták Folke Bernadotte svéd grófot, a svéd királyi család tagját, a II. világháború több embermentő akciójának szervezőjét, akit az ENSZ békeközvetítőnek küldött ki Palesztinába azzal a céllal, hogy békés megállapodást készítsen elő a harcban álló arab országok és a nemrég alakult Izrael állama között. A gyilkosságot végrehajtó Lehi közismertebb nevén Stern csoport tagjai és vezetője, Yitzhak Samir, későbbi izraeli miniszterelnök, attól tartottak, hogy Bernadotte tervei erősen megcsonkítanák Izrael területét és nemzetközi várossá tennék Jeruzsálemet, miközben ők a Jordán folyó mindkét partját birtokló, bibliai méretű nagy állam létrehozásáról álmodtak, és a cionista ügy árulóinak tekintették új államuk olyan mérsékelt vezetőit is, mint David Ben-Gurion és Golda Meir. Kati Marton angolul 1994-ben megjelent könyvében regényszerűen izgalmas módon mondja el a történetet, melynek forrásanyagát levéltárakból, történeti munkákból és nem utolsó sorban a 90-es évek elején még élő tanúkkal folytatott interjúiból merítette. Az oknyomozó újságírói módszerekkel feltárt történet nemcsak tanulságos és fájdalmasan aktuális ma is, hanem segít feltárni és megérteni a közel-keleti konfliktus mélyebb gyökereit és a mindenkori politikai terrorizmus idealizmusát és - végső soron mindig terméketlen - kegyetlenségét.

 
Dr. Nagy Balázs (szerk.)
Magyarország legszebb túraútvonalai : Nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy kiránduláshoz tudni érdemes

Napjainkban újból feléledt a gyalogtúrák hagyománya, és a hazai táj finomságaira ráhangolódva számos felfedezésélményt tartogatnak hegységeink. A tét most már nem csupán egymillió lépés megtétele Magyarországon, hanem az igazi egzotikumok, a valóban páratlan hegyi terepek megtalálása. Akár szervezett túrán veszünk részt, akár saját magunk tervezzük meg az útvonalat, számos kalandos, gyönyörű út vár ránk hazánkban. E könyv hasznos útmutatót nyújt ahhoz, hogy magunk válasszuk ki a nekünk, családunknak, barátainknak leginkább megfelelő túrát, felkészüljünk a várható eseményekre, veszélyekre és lehetőségekre. Hazánk 17 hegyvidékébe a legteljesebb bepillantást engedő 2-3 túraútvonal összeállításával az volt a célunk, hogy ennek segítségével mindenki a legátfogóbb képet kapja a bejárt vonulatról. Kézikönyvünk egyben segíti az otthoni felkészülést és terepen is jól használható. Könyvünk minden javasolt útvonalat külön térképen is ábrázol, a változó nehézségű túrák adatait minden egyes esetben táblázat foglalja össze. S hogy hegyvidékeink bejárásához még teljesebb legyen a háttér - a gazdag képanyagon túl -, a szükséges felszerelésekről, a magyar turistatörténelemről és különleges, hosszútávú túraútvonalakról is egy-egy összefoglaló fejezet szól.